Hopp til innholdet

Om oss

REN arkitektur (tidligere ENO Arkitekter), er et velrenommert arkitektkontor med base i Kristiansand. En rekke sentrale bygg i landsdelen er signert oss. Våre oppdragsgivere kjenner oss som en solid og pålitelig aktør som leverer god form og funksjon til avtalt tid og kvalitet. Vår ambisjon er å skape varige bygg som begeistrer, og som vi kan være stolte av i lang tid framover.
Navnet REN arkitektur er også et signal om miljøambisjoner. Som arkitekter får vi tidlig en ledende rolle i prosjekteringen, og har stor påvirkningskraft. Dette tar vi på alvor. Derfor har vi innarbeidet krav til miljøprestasjoner og bærekraft i vår arbeidsmetodikk, og oppfordrer også våre oppdragsgivere til å sette ambisiøse miljømål. Vi gjennomfører prosjekter med BREEAM-sertifisering, og er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. REN arkitektur skaper bærekraftige, funksjonelle og estetiske bygg som beriker livene til menneskene som bruker dem.
For å oppnå dette følger vi kundene våre tett –  fra første skisse til ferdig bygg. Vår oppdragsportefølje er stor og variert, og rommer både offentlige og private aktører. Vi tegner alt fra boliger, kontorer og næringsbygg til sykehjem og omsorgsboliger, idrettsbygg, skoler og gjør også områdeutvikling. REN arkitektur er med på å forme omgivelsene til mange mennesker i landsdelen vår. Det gjør oss både ydmyke og stolte.
I mange år het vi ENO Arkitekter, oppkalt etter datidens tre partnere, Egerdahl, Nordbø og Olaisen. Ettersom tidene og partnerne har endret seg, rommet ikke navnet oss lenger. Fra juni 2024 heter vi REN arkitektur. Kontoret har i dag fire partnere; Bjørn Egerdahl, Even Olaisen, Gordon Röwer og Espen Schiefloe Andersen. Kontoret har elleve ansatte med variert bakgrunn og erfaring, hvorav ni er sivilarkitekter eller har master i arkitektur-kompetanse.
Navnebyttet skjer samtidig som vi er med og starter et nytt strategisk fagfellesskap. Vier arkitekter er seks frittstående arkitektkontorer som har dannet et nettverk for å styrke hverandre. Hvert kontor har sterk tilhørighet i sitt lokalmiljø, men med god geografisk spredning dekker vi det meste av landet. Vier arkitekter holder til i Kristiansand, Haugesund, Notodden, Fredrikstad/ Halden, Gjøvik og Bodø. Til sammen er vi over 70 arkitekter.
Den samlede slagkraften i arkitektfellesskapet sikrer kompetanseutvikling og erfaringsutveksling som gjør oss enda bedre rustet til å løse fremtidens oppdrag. Det kommer også våre oppdragsgivere til gode.

Har du en idé eller et prosjekt du trenger hjelp til å utvikle?

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat!

Kontakt oss