Hopp til innholdet

Huset på Eg

Helse og omsorg

Sted

Kristiansand

Årstall

2023

Oppdragsgiver

KNAS (forprosjekt)
PK Entreprenør (totalentr.)

Kontaktperson

Espen Schiefloe Andersen

Areal

1450 m2

Faser/status

Ferdigstilt

Tjenester

ARK og SØK
Alle faser

Ansvarlig Arkitekt

Even Olaisen

På Egsjordene i Kristiansand har vi utformet et pilotprosjekt i form av et bygg som skulle bli Norges første barnehospice. Prosjektet er utviklet i tett dialog med foreningen som skulle leie og drifte bygget. Det ferdige bygget har kapasitet til å ta imot fire syke barn med pårørende. Før ferdigstillelse mistet imidlertid foreningen sin bevilgning over statsbudsjettet, og bygget har derfor ikke blitt tatt i bruk som planlagt.
Prosjektet er plassert i den sørlige enden av tomta, på en måte som maksimerer tilgangen på utsikt til Otra og samtidig muliggjør felles adkomst og parkering med senere utbygging i nord. Anlegget består av selve hospicebygget og et mindre, frittliggende avskjedsbygg. Sistnevnte var planlagt brukt som et seremonirom ved eventuelle dødsfall, hvor pårørende skulle få anledning til å ta avskjed på en raus og verdig måte.
Hovedhuset er utformet med utgangspunkt i en ide om en tydelig lesbar todeling, som underbygges gjennom organisering, volum og materialbruk. Private og introverte funksjoner som pasientrom, behandlingsrom og hotellrom for pårørende er plassert i et lavere volum med mørk overflate og begrensede og skjermede vindusåpninger. De mer utadvendte arealene som dagligstue, lekeareal og kontor- og møterom for de ansatte er plassert i et høyere volum med lys overflate og større vindusåpninger. Disse henvender seg særlig mot utsikten til Otra
Innvendig møtes de to delene møtes rundt et innvendig atrium, hvor hovedtrapp mellom 1. og 2. etasje er plassert. Taket på det høyeste volumet er hevet og vinklet slik man får innslipp av naturlig overlys her. Videre var det et klart ønske fra foreningen at man skulle gjøre designvalg som minimerte institusjonspreg og i størst mulig grad dyrket dette som et hjem for de syke barna som skulle komme på besøk. De innvendige arealene er derfor preget av varme treoverflater og en sterk og variert fargepalett.

Har du en idé eller et prosjekt du trenger hjelp til å utvikle?

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat!

Kontakt oss