Hopp til innholdet

SiA Studentsenter

Kontor og næring, Skole og utdanning

Sted

Kristiansand

Årstall

2021

Oppdragsgiver

SiA (forprosjekt)
Bico (totalentr.)

Kontaktperson

Espen Schiefloe Andersen

Areal

2850 m2

Faser/status

Ferdigstilt

Tjenester

ARK og SØK
Alle faser

Ansvarlig Arkitekt

Bjørn Egerdahl

Studentsamskipnaden i Agder utlyste i 2018 en begrenset arkitektkonkurranse for utformingen av et nytt velferdsbygg som skulle huse et mangfoldig tjenestetilbud til studentene ved UiA, samt nye kontorer for SiAs administrasjon. Vi vant konkurransen, og fikk dermed gleden av å utvikle prosjektet videre i en samspillsfase med påfølgende totalentreprise med Bico som entreprenør. Det ferdige bygget inneholder kontorer for SiA, psykososial tjeneste fra SiA Helse, legesenter, tannlegekontor, fysioterapeut og en liten Joker-butikk. I tillegg er det flere fleksible arealer som kan benyttes av studentforeninger for ulike sosiale tiltak og arrangementer.
Tomten er smal og begrenses av Spicheren treningssenter i øst og en parkeringsplass som ønskes beholdt mot vest. Det var derfor naturlig å ta utgangspunkt i en lang og smal bygningskropp som fulgte disse. Den avlange formen er så knekt ut i topp og bunn  for å skape et mer spennende og dynamisk rom mellom Spicheren og det nye bygget. Dette skaper et flott og romslig torgrom mot nord hvor det ankommer mange mennesker fra kollektivterminalen rett ved siden av prosjektet.
For at den lange formen ikke skal blokkere trafikkflyten for gående er 1. etasje oppdelt i to paviljonger som forbindes av en sammenhengende 2. etasje. Dette gir en viktig gjennomgangssone mellom Spicheren og parkeringsplassen, og sikrer også at siktlinjer inn mot Spicherens inngangsparti blir ivaretatt.

Har du en idé eller et prosjekt du trenger hjelp til å utvikle?

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat!

Kontakt oss